DOMYRIO - montované domy, Skladba konstrukcí - Montované domy Domyrio

SO.160.DIU.S.1PL.F100
Stěny obvodové TMF 100
difúzně uzavřená konstrukce
jednoplášť

Součinitel prostupu tepla:
U = 0,138 W/m2.K

Stěny obvodové TMF 100 difúzně uzavřená konstrukcejednoplášť


SO.160.DIU.S.1PL.F160
Stěny obvodové TMF 160
difúzně uzavřená konstrukce
jednoplášť

Součinitel prostupu tepla:
U = 0,110 W/m2.K

Stěny obvodové TMF 160 difúzně uzavřená konstrukce jednoplášť


SO.160.DIO.S.1PL.F100
Stěny obvodové TMF 100
difúzně otevřená konstrukce
jednoplášť

Součinitel prostupu tepla:
U = 0,155 W/m2.K

 

Stěny obvodové TMF 100 difúzně otevřená konstrukce jednoplášť


SO.160.DIU.S.1PL.D100
Stěny obvodové dřevěný obklad
difúzně uzavřená konstrukce
jednoplášť

Součinitel prostupu tepla:
U = 0,175 W/m2.K

Stěny obvodové dřevěný obklad difúzně uzavřená konstrukce jednoplášť


SO.160.DIO.S.1PL.D100
Stěny obvodové dřevěný obklad
difúzně otevřená konstrukce
jednoplášť

Součinitel prostupu tepla:
U = 0,188 W/m2.K

Stěny obvodové dřevěný obklad difúzně otevřená konstrukce jednoplášť


SVN.160.1PL.1PL
Stěny vnitřní - nosné
jednoplášť

Stěny vnitřní - nosné jednoplášť


SVD.100.1PL.1PL
Stěny vnitřní - dělící
jednoplášť

Stěny vnitřní - dělící jednoplášť


PO.1NP.BE.IZ120.PTT
Podlahy I. NP
podlahy v přízemí
s podlahovým teplovodním topením

Podlahy I. NP podlahy v podlažích s podlahovým teplovodním topením


PO.xxNP.BE.IZ80.PTT
Podlahy II. NP
podlahy v podlažích
s podlahovým teplovodním topením

Podlahy II. NP podlahy v podlažích s podlahovým teplovodním topením

 We are at your
disposal

WHERE TO FIND US

DOMYRIO s.r.o.
třída Hrdinů 1288/55,
795 01 Rýmařov
MAP

Manufactory
DOMYRIO s.r.o.
třída Hrdinů 1288/55,
795 01 Rýmařov
MAP

MAKE AN APPOINTMENT

GET IN TOUCH WITH US

+420 604 255 555
info@domyrio.cz

All contacts

Contact
us