p country 95 camera01 2

Dům s promyšlenou dřevěnou obálkou

Jak se staví domy ze dřeva? Odpověď na tuto zdánlivě jednoduchou otázku není ale zdaleka jednoznačná. Pod označením „dřevostavba“ se totiž mohou skrývat rozmanité a velmi odlišné konstrukce, jejichž společným jmenovatelem je – jak jinak – dřevo. To ovšem může mít různou podobu a moderní dřevostavby navíc tradiční dřevo inovativně kombinují i s dalšími stavebními materiály.

Dřevostavba nejen ze dřeva

Dějiny domů ze dřeva nepochybně skrývají mnohá překvapení. Mnozí si možná ještě dodnes spojují dřevostavby především s tradičními roubenkami či sruby, tedy budovami postavenými z masivních dřevěných trámů. V dějinách stavebnictví bychom ale mezi dřevostavbami našli třeba také domy hrázděné. v nichž se dřevěná rámová konstrukce vyplňovala obvykle mazaninou, vepřovicemi či pálenými cihlami.

Od konce 19. století se pak objevují a stále zdokonalují dřevěné skeletové konstrukce, u nichž se stěny vyplňují tepelnou izolací vkládanou mezi vnější a vnitřní plášť. Moderní technologie ale pokročily ještě dále.

Zatímco skeletové dřevostavby bývají obvykle realizovány z jednotlivých stavebních dílců přímo na staveništi, moderní panelové neboli montované dřevostavby se nejprve takřka kompletně připraví a vyrobí na moderních automatizovaných linkách v tovární hale a na místě stavby se velkoplošné panely pouze zkompletují na předem zbudované základové desce.

Co se skrývá ve stěnách

Výhodou montovaných panelových dřevostaveb je především vysoký stupeň prefabrikace a dokonalé opracování konstrukčních segmentů. Výroba jednotlivých panelů navíc probíhá v optimálních klimatických podmínkách sofistikovaných automatizovaných provozů, mezi něž se řadí i nové vybudovaná tuzemská továrna společnosti DOMYRIO, která při výrobě panelů může využít nejmodernějších technologií, včetně unikátního systému foukaných izolací.

Unikátní energetické vlastnosti moderních dřevostaveb přitom spočívají z velké části právě v kvalitě obvodových stěn a kombinaci materiálů, které se k výrobě prefabrikovaných panelů používají. Stěny moderních dřevostaveb totiž nejsou vyrobeny z jednolitého materiálu. Naopak se skládají z několika pečlivě zkomponovaných vrstev, jejichž kombinací je dosahováno vysoké efektivity a energetické účinnosti.

Každá z různě silných vrstev přitom plní specifickou roli – některé zajišťují ochranu před zemní vlhkostí, zatékáním srážkové vody či vnikáním vzdušné vlhkosti do konstrukce, další se podleji‘ na nosném systému stavby a vnější vrstvy také přirozeně zajišťují funkci esteticko pohledovou.

Schéma difúzně uzavřené obvodové stěny TMF 160

 • SO.160.DIU.S.1PL.F160
 • Difúzně uzavřená konstrukce
 • Jednoplášť
 • Součinitel prostupu tepla: U = 0,110 W/m2.K
 1. Fermacell s interiérovou povrchovou úpravou – 12,5 mm
 2. DŘEVOVLÁKNO – zateplená instalační předstěna – 40 mm
 3. Fólie parozábrana – 0,3 mm
 4. Nosná dřevěná konstrukce + foukaná izolace celulosa – 160 mm
 5. Fermacell – 12,5 mm
 6. Lepící tmel fasádního polystyrenu – 1 až 2 mm
 7. Tepelně izolační fasádní polystyren grafitový, kotvený navíc strojově sponkami – 160 mm
 8. Omítkový fasádní systém „STO“ vyztužený síťovinou, ručně nanášený (malta, síťka,omítka) pro difúzně uzavřenou konstrukci – 4 až 5 mm

Schéma difúzně otevřené obvodové stěny TMF 100​

 • SO.160.DIU.S.1PL.F100
 • Difúzně otevřená konstrukce
 • Jednoplášť
 • Součinitel prostupu tepla: 0,155 W/m2.K
 1. Fermacell s interiérovou povrchovou úpravou – 12,5 mm
 2. DŘEVOVLÁKNO – zateplená instalační předstěna – 40 mm
 3. Fólie parozábrana – 0,4 mm
 4. Nosná dřevěná konstrukce + foukaná izolace celulosa – 160 mm
 5. Fermacell – 12,5 mm
 6. Tepelně izolační fasádní polystyren grafitový, kotvený navíc strojově sponkami – 100 mm
 7. Omítkový fasádní systém „STO“ vyztužený síťovinou, ručně nanášený (malta, síťka,omítka) pro difúzně otevřenou konstrukci – 4 až 5 mm

Otevřený a uzavřený dřevěný sendvič

Takováto „sendvičová” skladba stěn ovšem také nabízí dvé základní varianty – otevřenou a uzavřenou. V současné době se větší oblibě zpravidla těší konstrukce otevřené, nicméně i ty uzavřené si stále své příznivce nacházejí.

Difuzně otevřená konstrukce umožňuje průchod vzdušné vlhkosti konstrukcí domu v obou směrech. Dochází tedy k částečnému průchodu vodních par do samotné konstrukce a následné do interiéru, přičemž v konstrukci samé nedochází ke koncentraci vlhkosti a dřevěné části konstrukce jsou tak ideálně chráněny.

Jednu z vrstev difuzně uzavřené skladby oproti tomu tvoří parotěsnicí folie, která zamezuje zvýšené difuzi vodní páry do konstrukce. Z vnější strany skladby pak bývá umístěn zateplovací systém s vyšším difuzním odporem s tepelnou izolací (např. z pěnového polystyrenu).

Jak připomíná technický projektant domů společnosti DOMYRIO Aleš Polák, dokonale provedená konstrukce stěn je zárukou ideálního fungování a života dřevostavby: „Rozhodli jsme se proto pro použití tzv. foukané izolace, což je vysoce moderní a ekologický způsob zateplení fasády. Tuto maximálně precizní práci u nás nevykonávají lidé, ale stroje. A jsou v tom dokonale bezchybné!“

Easy 105

105 m² | 4+kk
Cena od: 2 816 100 Kč

Bungalov 4+kk

Easy 105

105 m² | 4+kk
Cena od: 2 816 100 Kč