DOMYRIO - montované domy,

Ochrana osobních údajů

Společnost DOMYRIO s.r.o., se sídlem třída Hrdinů 1288/55, 795 01 Rýmařov, IČ 03565394 zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 60445 (dále jen „Správce“) zpracovává v případě vaší návštěvy webové prezentace www.domyrio.cz, poptávky služeb, zaslání dotazu, nebo v rámci komunikace na sociálních sítích v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění (dále jen ,,Zákon“) a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako ,,Nařízení“), následující osobní údaje:

Jméno, příjmení, email, PSČ a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Tyto osobní údaje budou společností Správce zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Správcem, nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Osobní údaje klientů, kteří se Správcem uzavřou platnou smlouvu, budou za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran uchovány a zpracováványSprávcem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

Zpracování jména, příjmení, emailu, adresy a telefonu na základě uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení bude Správcem prováděno nejdéle 3 roky od udělení tohoto souhlasu.

Údaje budou zařazeny do databáze společnosti a nebudou poskytovány dalším subjektům, s výjimkou regionálních obchodních zástupců zajišťujících péči o zákazníka a dále s výjimkou zpracovatelů, kteří pro Správce provádějí zpracování osobních údajů dle rozsahu definovaného ve vzájemných zpracovatelských smlouvách.

Cookies

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména: 

    • službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

    • službou Google Adwords, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

    • službou Sklik, provozovaná společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00

    • službou Facebook Pixel, provozované spol. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

    • službou Google Analytics: 

        ◦ https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs 

        ◦ https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs 

    • službou Google Adwords

        ◦ https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs&ref_topic=1626336 

    • službou Sklik

        ◦ https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/

    • službou Facebook Pixel

        ◦ https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona a nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na náš e-mail info@domyrio.cznebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.czKontaktujte
nás