DOMYRIO - montované domy, Skladba konstrukcí - Montované domy Domyrio

SO.160.DIU.S.1PL.F100
Stěny obvodové TMF 100
difúzně uzavřená konstrukce
jednoplášť

Stěny obvodové TMF 100 difúzně uzavřená konstrukcejednoplášť


SO.160.DIU.S.1PL.F160
Stěny obvodové TMF 160
difúzně uzavřená konstrukce
jednoplášť

Stěny obvodové TMF 160 difúzně uzavřená konstrukce jednoplášť


SO.160.DIO.S.1PL.F100
Stěny obvodové TMF 100
difúzně otevřená konstrukce
jednoplášť

Stěny obvodové TMF 100 difúzně otevřená konstrukce jednoplášť


SO.160.DIU.S.1PL.D100
Stěny obvodové dřevěný obklad
difúzně uzavřená konstrukce
jednoplášť

Stěny obvodové dřevěný obklad difúzně uzavřená konstrukce jednoplášť


SO.160.DIO.S.1PL.D100
Stěny obvodové dřevěný obklad
difúzně otevřená konstrukce
jednoplášť

Stěny obvodové dřevěný obklad difúzně otevřená konstrukce jednoplášť


SVN.160.1PL.1PL
Stěny vnitřní - nosné
jednoplášť

Stěny vnitřní - nosné jednoplášť


SVD.100.1PL.1PL
Stěny vnitřní - dělící
jednoplášť

Stěny vnitřní - dělící jednoplášť


PO.1NP.IZ120.PTT
Podlahy I. NP
podlahy v přízemí
s podlahovým teplovodním topením

Podlahy I. NP podlahy v podlažích s podlahovým teplovodním topením


PO.2NP.IZ60.PTT
Podlahy II. NP
podlahy v podlažích
s podlahovým teplovodním topením

Podlahy II. NP podlahy v podlažích s podlahovým teplovodním topenímKontaktujte
nás