DOMYRIO - montované domy, Jak zatopit v dřevostavbě? | DOMYRIO - montované domy

Jak zatopit v dřevostavbě?

S nástupem podzimu každoročně přichází začátek topné sezóny. Obvykle se topení v tuzemských domácnostech poprvé rozehřívají ve druhé polovině měsíce září. Zá-leží přirozeně na počasí, roli ale hraje i zimomřivost či otužilost obyvatel domu. Nejpozději ale zpravidla otočí kohoutkem ti, kdo bydlí v kvalitních dřevostavbách. V čem je vytápění domů ze dřeva tak specifické? A proč je v nich i v zimě příjemně?

Jak zatopit v dřevostavbě?

Topná sezóna v dřevostavbách

Vyhláškou ministerstva průmyslu a obchodu definovaná „otopná sezóna“ začíná 1. zářím a končí 31. květnem následujícího roku. Obyvatelé bytových domů se první dodávky tepla dočkají, když průměrná venkovní teplota klesne ve dvou po sobě jdoucích dnech pod 13 °C a zároveň se ani další den neočekává oteplení. Nárok na teplo přitom mají garantován mezi 6:00 ráno a 22:00 večer.

Pro bydlení ve vlastním domě taková omezení neplatí: o tom, kdy začnete topit, roz-hodujete vy sami. Obyvatelé dřevostaveb jsou ale ještě o krok napřed. Nízkoenerge-tické domy ze dřeva si díky své konstrukci vystačí s menšími tepelnými příjmy a pří-jemné teplo se v nich drží o poznání delší dobu. Otopná soustava dřevostaveb by dokonce ani neměla mít příliš velký výkon, aby nedocházelo k jejich přetápění.

Prohlédnout katalog

Když konstrukce zahřívá

Dřevo, jako stavební materiál, disponuje samo o sobě vlastnostmi, které přispívají k vyšší klimatické pohodě uvnitř domu a usnadňují jeho vytápění v chladnějším obdo-bí. Ať už se jedná o skvělé izolační schopnosti či pocitově vyšší povrchovou teplotu dřevěných stěn.

Montované dřevostavby, jež jsou zhotoveny z dokonale padnoucích a technologicky precizně vyrobených dílů, navíc eliminují riziko úniků tepla z důvodu nedostatečně zateplených či špatně těsnících konstrukcí a nežádoucích tepelných mostů.

Naše výroba


Plynem, elektřinou nebo čerpadlem?

Mezi nejoblíbenější způsoby vytápění dřevostaveb patří v posledních letech přede-vším plynové kotle, tepelná čerpadla a systémy elektrického vytápění. S ohledem na dynamický vývoj cen energií v posledních měsících se přitom volba správného vytá-pění jeví jako čím dál strategičtější rozhodnutí.

Dřevostavby je třeba chápat nejen jako energeticky úsporné, ale rovněž jako domy šetrné k přírodě. Z tohoto pohledu není sázka na topení plynem v žádném případě ideální volbou. Nejen že v současné době představuje drahou komoditu a jedná se o fosilní palivo zatěžující životní prostředí, vyšší jsou ale také počáteční investiční náklady na kvalitní kotel a z hlediska provozních nákladů vychází jeho provoz jedno-značně nejméně hospodárně ze všech tří avizovaných možností.

Úsporné teplo

O poznání výhodnější je tak v současné době sázka na vytápění elektřinou. Zejména pokud zkombinujete elektrické topení například s fotovoltaickými články na střeše, čímž můžete výdaje za energie výrazně snížit díky vlastní produkci čisté elektřiny z obnovitelného zdroje.

Výhodou elektrického vytápění jsou především nižší počáteční investiční náklady a také vysoká účinnost při procesu přeměny elektrické energie na teplo. Vybírat lze jak ze široké nabídky nejrůznějších druhů sálavých panelů s možností instalace na stěny či stropy, moderních verzí přímotopů, ale i elektrických roštů pro instalaci do podlahového topení.

Moderní technologie


Hřejivá moderní technologie

Nejnižší provozní náklady nabízí topení napojené na tepelné čerpadlo. Moderní sofistikovaný topný systém založený na stlačování a přeměnách skupenství oběhové látky navíc umožňuje ideálním způsobem řídit vnitřní klima v dřevostavbě jak v zimě, kdy je potřeba přitápět, tak v létě, kdy je naopak žádoucí dům adekvátně chladit.

I v tomto případě lze provozní náklady ještě snížit zapojením vlastního zdroje energie v podobě domácí solární elektrárny. Takováto kombinace navíc představuje pro dřevostavbu ideální kombinaci ekologicky šetrného a ekonomicky hospodárného vytápění.

Systémy vytápění dosahují nejlepších výkonů, pokud spolupracují s chytrými sítěmi, které jsou schopny reagovat na aktuální potřeby domu i jeho obyvatel. A vy si můžete ve svém pokoji zatopit klidně na dálku, i když se domů teprve blížíte.

Kontaktujte nás


Kontaktujte
nás