DOMYRIO - montované domy, Dům s promyšlenou dřevěnou obálkou | DOMYRIO - montované domy

Dům s promyšlenou dřevěnou obálkou

Jak se staví domy ze dřeva? Odpověď na tuto zdánlivě jednoduchou otázku není ale zdaleka jednoznačná. Pod označením „dřevostavba“ se totiž mohou skrývat rozmanité a velmi odlišné konstrukce, jejichž společným jmenovatelem je – jak jinak - dřevo. To ovšem může mít různou podobu a moderní dřevostavby navíc tradiční dřevo inovativně kombinují i s dalšími stavebními materiály.

Dřevostavba nejen ze dřeva

Dějiny domů ze dřeva nepochybně skrývají mnohá překvapení. Mnozí si možná ještě dodnes spojují dřevostavby především s tradičními roubenkami či sruby, tedy budovami postavenými z masivních dřevěných trámů. V dějinách stavebnictví bychom ale mezi dřevostavbami našli třeba také domy hrázděné, v nichž se dřevěná rámová konstrukce vyplňovala obvykle mazaninou, vepřovicemi či pálenými cihlami.

Od konce 19. století se pak objevují a stále zdokonalují dřevěné skeletové konstrukce, u nichž se stěny vyplňují tepelnou izolací vkládanou mezi vnější a vnitřní plášť. Moderní technologie ale pokročily ještě dále.

Zatímco skeletové dřevostavby bývají obvykle realizovány z jednotlivých stavebních dílců přímo na staveništi, moderní panelové neboli montované dřevostavby se nejprve takřka kompletně připraví a vyrobí na moderních automatizovaných linkách v tovární hale a na místě stavby se velkoplošné panely pouze zkompletují na předem zbudované základové desce.

 

Co se skrývá ve stěnách

Výhodou montovaných panelových dřevostaveb je především vysoký stupeň prefabrikace a dokonalé opracování konstrukčních segmentů. Výroba jednotlivých panelů navíc probíhá v optimálních klimatických podmínkách sofistikovaných automatizovaných provozů, mezi něž se řadí i nově vybudovaná tuzemská továrna společnosti DOMYRIO, která při výrobě panelů může využít nejmodernějších technologií, včetně unikátního systému foukaných izolací.

Naše výroba


Unikátní energetické vlastnosti moderních dřevostaveb přitom spočívají z velké části právě v kvalitě obvodových stěn a kombinaci materiálů, které se k výrobě prefabrikovaných panelů používají. Stěny moderních dřevostaveb totiž nejsou vyrobeny z jednolitého materiálu. Naopak se skládají z několika pečlivě zkomponovaných vrstev, jejichž kombinací je dosahováno vysoké efektivity a energetické účinnosti.

Každá z různě silných vrstev přitom plní specifickou roli – některé zajišťují ochranu před zemní vlhkostí, zatékáním srážkové vody či vnikáním vzdušné vlhkosti do konstrukce, další se podílejí na nosném systému stavby a vnější vrstvy také přirozeně zajišťují funkci esteticko pohledovou.


difúzně uzavřená konstrukce jednoplášť

Stěny obvodové TMF 160 difúzně uzavřená konstrukce jednoplášť

difúzně otevřená konstrukce jednoplášť

Stěny obvodové TMF 100 difúzně otevřená konstrukce jednoplášť
 

Skladba konstrukcí


Otevřený a uzavřený dřevěný sendvič

Takováto „sendvičová“ skladba stěn ovšem také nabízí dvě základní varianty – otevřenou a uzavřenou. V současné době se větší oblibě zpravidla těší konstrukce otevřené, nicméně i ty uzavřené si stále své příznivce nacházejí.

Difuzně otevřená konstrukce umožňuje průchod vzdušné vlhkosti konstrukcí domu v obou směrech. Dochází tedy k částečnému průchodu vodních par do samotné konstrukce a následně do interiéru, přičemž v konstrukci samé nedochází ke koncentraci vlhkosti a dřevěné části konstrukce jsou tak ideálně chráněny.

Jednu z vrstev difuzně uzavřené skladby oproti tomu tvoří parotěsnicí folie, která zamezuje zvýšené difuzi vodní páry do konstrukce. Z vnější strany skladby pak bývá umístěn zateplovací systém s vyšším difuzním odporem s tepelnou izolací (např. z pěnového polystyrenu).

Jak připomíná technický projektant domů společnosti DOMYRIO Aleš Polák, dokonale provedená konstrukce stěn je zárukou ideálního fungování a života dřevostavby: „Rozhodli jsme se proto pro použití tzv. foukané izolace, což je vysoce moderní a ekologický způsob zateplení fasády. Tuto maximálně precizní práci u nás nevykonávají lidé, ale stroje. A jsou v tom dokonale bezchybné!“City 144 City 144

City 144

Užitná plocha: 144 m2 (5+kk)
Cena od: 3.817.800 Kč

DetailyTen se mi líbí
Exclusive 190 Exclusive 190

Exclusive 190

Užitná plocha: 190 m2 (5+kk)
Cena od: 4.790.800 Kč

DetailyTen se mi líbí
Easy 68 Easy 68

Easy 68

Užitná plocha: 67.9 m2 (3+kk)
Cena od: 1.992.000 Kč

DetailyTen se mi líbí


Kontaktujte
nás